Εγγύηση

212 (2)

Products sold by Baichen come with their own unique warranty that you can find on the product listing or contact us at support roddy@baichen.ltd with your order receipt for confirmation.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση μια πιθανή νόμιμη εγγύηση που παρέχεται από το νόμο.

Όλα τα ελαττώματα που σχετίζονται με την ποιότητα σε προϊόντα που πωλούνται απευθείας από την Baichen ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της Baichen καλύπτονται από εκτεταμένη εγγύηση, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς.

Η περιορισμένη εγγύηση της Baichen περιορίζεται στη χώρα αγοράς.Η περιορισμένη εγγύηση είναι άκυρη για αντικείμενα που έχουν ληφθεί εκτός της χώρας στην οποία αγοράστηκαν αρχικά ή στην οποία στάλθηκαν απευθείας από εξουσιοδοτημένη ηλεκτρονική αγορά.

Οι αξιώσεις εγγύησης που σχετίζονται με την ποιότητα για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω των εξουσιοδοτημένων διανομέων και εμπόρων λιανικής της Baichen διεκπεραιώνονται μέσω της Baichen.

Για αξιώσεις εγγύησης που σχετίζονται με την ποιότητα, τα είδη θα αντικατασταθούν με ένα νέο μοντέλο ίσης αξίας όταν είναι διαθέσιμο.Διαφορετικά, θα σταλεί νέο αντικείμενο.

Οι εγγυήσεις για όλες τις αντικαταστάσεις ακολουθούν το ίδιο χρονικό πλαίσιο εγγύησης του αρχικού ελαττωματικού προϊόντος ή 3 μήνες μετά την αντικατάσταση, όποιο είναι μεγαλύτερο.Οι εγγυήσεις για τα προϊόντα είναι άκυρες μετά την πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Επεξεργάζομαι, διαδικασία:

● Ο αγοραστής πρέπει να παρέχει επαρκή απόδειξη αγοράς
● Η Baichen πρέπει να τεκμηριώσει τι συμβαίνει όταν οι αγοραστές αντιμετωπίζουν προβλήματα με το προϊόν
● Απαιτείται ο σειριακός αριθμός του ελαττωματικού προϊόντος ή/και ορατή απόδειξη που απεικονίζει το ελάττωμα
● Μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψετε ένα αντικείμενο για ποιοτικό έλεγχο

Έγκυρη απόδειξη αγοράς:

● Αριθμός παραγγελίας από ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Baichen ή των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της Baichen
● Τιμολόγιο πώλησης
● Η ημερομηνία απόδειξης πώλησης από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Baichen που δείχνει μια περιγραφή του προϊόντος μαζί με την τιμή του

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτούνται περισσότεροι από ένας τύποι απόδειξης αγοράς για την επεξεργασία μιας αξίωσης εγγύησης (όπως η απόδειξη μεταφοράς χρημάτων και η επιβεβαίωση της διεύθυνσης στην οποία στάλθηκε αρχικά το αντικείμενο).

Οι αξιώσεις εγγύησης για ελαττώματα προϊόντος λήγουν 30 ημέρες μετά το άνοιγμα μιας αξίωσης εγγύησης.Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία μιας αξίωσης εγγύησης για είδη που έχουν λήξει το αρχικό χρονικό πλαίσιο εγγύησης ή η περίοδος αιτήματος αξίωσης εγγύησης 30 ημερών, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Τα έξοδα αποστολής πρέπει να καλύπτονται από τον αγοραστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

● Επιστροφή προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο εκτός από αποδεδειγμένο ελάττωμα
● Αξιώσεις εγγύησης για είδη που έχουν ληφθεί εκτός της αρχικής χώρας αγοράς
● Επιστρεφόμενα αντικείμενα που ισχυρίζονται ότι έχουν ελαττώματα, αλλά διαπιστώθηκε ότι από τον ποιοτικό έλεγχο Baichen ήταν σε κατάσταση λειτουργίας
● Επιστροφή ελαττωματικών αντικειμένων στη διεθνή αποστολή
● Κόστος που σχετίζεται με μη εξουσιοδοτημένες επιστροφές (οποιεσδήποτε επιστροφές πραγματοποιούνται εκτός της διαδικασίας εγκεκριμένης εγγύησης)

Δεν καλύπτεται από την εγγύηση:

● Προϊόντα χωρίς επαρκή απόδειξη αγοράς
● Χαμένα ή κλεμμένα προϊόντα
● Είδη που έχουν λήξει η περίοδος εγγύησης
● Ζητήματα που δεν σχετίζονται με την ποιότητα (μετά από 30 ημέρες από την αγορά)
● Δωρεάν προϊόντα
● Επισκευές μέσω τρίτων
● Ζημιές από εξωτερικές πηγές
● Ζημιά από κακή χρήση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,: πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, νερό, ακατάλληλη λειτουργία συσκευών)
● Αγορές από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές

Η Baichen δεν φέρει ευθύνη για:

● Απώλεια δεδομένων που προκλήθηκαν από τη χρήση προϊόντων Baichen
● Επιστροφή προσωπικών αντικειμένων που στάλθηκαν στο Baichen

Κατά την επιστροφή αντικειμένων με προπληρωμένη ετικέτα αποστολής που παρέχεται από την Baichen, η Baichen αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει κατά τη μεταφορά.Κατά την επιστροφή αντικειμένων για μη ποιοτικά ζητήματα, ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει κατά τη μεταφορά.Η Baichen δεν παρέχει επιστροφές χρημάτων για αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά για αξιώσεις εγγύησης που δεν σχετίζονται με την ποιότητα.